Додадена е новата верзија на софтверското решение за комерцијално работење – Поинт Финансии. Со многу исправки и новитети, истата можете да ја преземете со посета на следната врска.

{ Comments on this entry are closed }

Поинт Финансии е програмско решение кое што постојано се надоградува, усовршува и менува во зависност од законите во државата. За истото нудиме надградба и софистицирана техничка поддршка.

{ Comments on this entry are closed }

Технички податоци

Запознајте се со техничките карактеристики на Поинт Финансии, како и со минималната конфигурација на која што работи ова идеално програмско решение.

Што е Поинт Финансии?

Поинт Финансии е исклучително брза и ефикасна програма за комерцијалното работење. Го зголемува профитот преку намалување на потрошеното време и вработените потребни за основните финансиски и материјални операции. Бесплатна е за употреба.

Што содржи пакетот?

Со Поинт Финансии на едноставен и брз начин ќе ја раководите компанијата и целосната финансиска документација која низ неа циркулира. Еве само еден краток приказ на дел од можностите на ова решение:
Работа со документи
Со овој пакет брз и едноставен начин ги заведувате, организирате и печатите:

Сите влезни и излезни фактури, профактури
Сите изводи од сите ваши сметки
Сите [...]